پیگتیل فیبر نوری

فیلـتر

Showing all 9 results

فیلتر قیمت

پیگتیل فیبر نوری یک رشته تار نازک می باشد که در حالت عادی امکان اتصال به تجهیزات ارتباطی را ندارد و مانند سیم لخت می باشد.به همین دلیل قطعه اتصال فیبر می بایست در محلی محکم شود تا پچ کورد فیبر به آن متصل شود. این قطعه آداپتور فیبر نوری نام دارد. در جلوی پچ پنل یا در محلی از باکس های انتهایی فیبر شکاف هایی وجود دارد که آداپتور ها در آن قرار می گیرد.
قطعه اتصال پیگتیل از یک طرف وارد آن می شود و سر دیگر آن پچ کورد متصل می شود. پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری با یک سر کانکتور هستند که می توان از طریق این سر به طور مستقیم به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می شود. پیگتیل باید متناسب با قطر کابل فیبر نوری و سر رابط دستگاه انتخاب شود.

اطلاعات بیشتر ...